قرمز سبز آبي خاکستري
هركس بسيار به درس و مباحثه علم بپردازد، آنچه را فرا گرفته از ياد نبرد و آنچه را ندانسته فرا گيرد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت